نهالستان آذر سبز

نهال توت چتری یا توت مجنون یکی از ارقام درختان توت میباشد که شاخه های آن مانند چتر میوه آن را میپوشاند این نوع درخت مناسب پارک ها میباشد. درخت hitemulberry   یا همان توت مجنون ،درختی است از خانواده Moraceae  که بومی شرق آسیا و چین میباشد. درخت white mulberry   یا همان توت مجنون ،درختی است از خانواده Moraceae  که بومی شرق آسیا و چین یباشد. بیش از ۴۰۰۰ سال پیش این درخت در چین برای تغذیه کرم ابریشم کاشته میشد .امروزه این درخت به طور گسترده در نواحی معتدل و گرم کاشته میشود .درخت توت مجنون بومی هند،افغانستان،جنوب اروپا و شمال آمریکا نیز میباشد .این درخت دارای شاخه هایی آویزان میباشد که اگر کوتاه نشوند حجم زیادى پیدا مى‏کند در این صورت میتواند پوشش مناسبى براى دیوارهاى رنگ و رو رفته و ساختمان‏هاى کهنه باشد..​​​​​​

توت چتری

خرید رقم نهال توت چتری در نهالستان آذر سبز، نهال توت چتری را با قیمت فروش مناسب و با کیفیت عالی میتوانید خریداری کنید،  جهت کاشت نهال توت چتری و یا احداث باغ نهال توت چتری و همچنین مشاوره جهت انتخاب و خرید بهترین نهال توت چتری از نهال فروشی آذر سبز با ما تماس بگیرید. قابل ذکر است کارشناسان ما در زمینه ی هرس نهال توت چتری و نحوه قلمه زدن درخت توت چتری و همچنین آبیاری توت چتری و نحوه سم پاشی توت چتری​​​​​​​ میتوانند شما را راهنمایی کنند.​​​​​​​

توت موزی رقمی از توت سفید است با این تفاوت که اندازه این رقم نسبت به توت رسمی چهار تا پنج برابر است بگونه ایی که در موقع برداشت اندازه محصول به حدود ۱۵ سانتی متر میرسد. از گونه های کمیاب درخت توت که ما در ایران داریم توت موزی یا توت بیست سانتی است.از این رو بر روی آن این نام نهاده اند که ظاهری کشیده و به اصلاح longدارد.توت موزی رقمی از توت سفید است با این تفاوت که اندازه این رقم نسبت به توت رسمی چهار تا پنج برابر است بگونه ای که در موقع برداشت اندازه محصول به حدود ۱۵ تا 20 سانتی متر میرسد و به این دلیل مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است که این میوه در بازار مشتری پسند تر است ودر فصل برداشت چیدن میوه راحتر است و برای باغدار به صرفه است​​​​​​​

خرید رقم نهال توت موزی در نهالستان آذر سبز، نهال توت موزی را با قیمت فروش مناسب و با کیفیت عالی میتوانید خریداری کنید،  جهت کاشت نهال توت موزی و یا احداث باغ نهال توت موزی و همچنین مشاوره جهت انتخاب و خرید بهترین نهال توت موزی از نهال فروشی آذر سبز با ما تماس بگیرید. قابل ذکر است کارشناسان ما در زمینه ی هرس نهال توت موزی و نحوه قلمه زدن درخت توت موزی و همچنین آبیاری توت موزی و نحوه سم پاشی توت موزی ​​​​​​​​​​​​​​ میتوانند شما را راهنمایی کنند.​​​​​​​

توت موزی

توت سفید نام انگلیسی آن White mulberry و نام لاتین آن Morus alba L میباشد . توت سفید درخت است به ارتفاع 15 تا 18 متر وبه قطر 1 – 1.5 متر میباشد . پوست درخت مرحله جوانی خاکستری روشن وسپس خاکستری وقهوه ای میگردد. تاج بزرگ ابتدا تخم مرغی یا کروی چتری میباشد . دارای شاخه های متعدد به انشعابات زیاد شاخه های خاکستری متمایل به زرد است ودر بعضی ورایتی به رنگ قهوه ای میباشد . برگها شکل معمولا تخم مرغی ‍‍‍‍‍‍پهن درانتها نوک تیز کمی کشیده ودرحاشیه با دندانه های درشت نا مساوی به طول 18- 6 سانتی متر میباشد . گلها دوجنسی باریک کاسبرگها درحاشیه بدون پشم ، پرچم ها تقریباْ به طول جام گل هستند . کلاله نخی وکوتا تر ازتخم دان وبدون پشم است میوه کوچک برنگ سفید ،سرخ یا سیا به طعم ملس وشیرین به شکل گردیا استوانه ای به طول 1 – 2.5 سانتی متر است . زمان گل دهی حمل ،ثور وزمان میوه دهی درمناطق متعدل جوزا ودر مناطق گرم ثور است. چوب درخت توت سفید قسمت داخلی چوب به رنگ قهوه ای روشن تا قهوه تیره وقسمت خارجی به رنگ سفید مایل به زرد طلای است . عمری درختان توت سفید درنواحی متعدله حدود 120 – 150 ودر نواحی گرمسیری 80 – 100 است . سنین 20 – 40 سالگی اوج قدرت تولید ازنظر چوب ومیوه است ،ولی دریک مزرعه توت به صورت شاخه زاد نگهداری میشود بالا ترین دوره بازدهی از نظر برگ میوه سنین 6 -9 سالگی است واز12 -15 سالگی به بعد برگ ومیوه به حد ی کاهش مییابد که به ریشه کنی آنها وکشت مجدد درختان نوجوان ضرورت پیدا میکند . توت سفید دارای زیاد ورایتی که ازجمله توت تاتار ،توت امین ،توت اذری وغیره میباشد .​​​​​​​

خرید رقم نهال توت سفید در نهالستان آذر سبز، نهال توت سفید را با قیمت فروش مناسب و با کیفیت عالی میتوانید خریداری کنید،  جهت کاشت نهال توت سفید و یا احداث باغ نهال توت سفید و همچنین مشاوره جهت انتخاب و خرید بهترین نهال توت سفید از نهال فروشی آذر سبز با ما تماس بگیرید. قابل ذکر است کارشناسان ما در زمینه ی هرس نهال توت سفید و نحوه قلمه زدن درخت توت سفید و همچنین آبیاری توت سفید ​​​​​​​و نحوه سم پاشی توت سفید ​​​​​​​​​​​​​​ میتوانند شما را راهنمایی کنند.​​​​​​​

توت  سفید