نهالستان آذر سبز

صنوبر نیگرا به شکل یک تاج ستونی باریک است که در قسمت زیرین گسترده می‌شود. تنه راست و شاخه‌های شیب تندی دارد. تنه درخت یلندی دارد. برگ‌های سبز لوزی و مثلثی‌شکل هستند. و در تابستان و پاییز نیز سبزی شان را حفظ می کنند. درخت به شکل درخت تبریزی نر گل تولید می‌کند. ' برای استفاده در پارکها و باغ ها به عنوان باد شکن مناسب است. درخت حساسیت چندانی به غشا باکتریایی، نسبتاً حساس به زنگ زدن و حساسیت بسیار به بیماری نقاط برگ ندارد. رطوب و خاک مرطوب را ترجیح میدهد  و تا حدی به شرایط خشک حساس است. در برابر باد  مقاوم است  اما نسبت به یخ‌بندان زمستان حساس است.​صنوبر نیگرا درختی بزرگ با ستونی مخروطی با شاخه‌های بسیار صاف است. این صنوبر در اواخر دهه 1600 در ایتالیا رشد کرد. شاخ و برگ‌هایی سبز و به رنگ تخم‌مرغی دارد. در پاییز به رنگ زرد درخشان درمی‌آید.​​​​​​​

 صنوبر نیگرا

خرید رقم نهال صنوبر نیگرا در نهالستان آذر سبز، نهال صنوبر نیگرا را با قیمت فروش مناسب و با کیفیت عالی میتوانید خریداری کنید،  جهت کاشت نهال صنوبر نیگرا و یا احداث باغ نهال صنوبر نیگرا و همچنین مشاوره جهت انتخاب و خرید بهترین نهال صنوبر نیگرا از نهال فروشی آذر سبز با ما تماس بگیرید. قابل ذکر است کارشناسان ما در زمینه ی هرس نهال صنوبر نیگرا و نحوه قلمه زدن درخت صنوبر نیگرا و همچنین آبیاری صنوبر نیگرا و نحوه سم پاشی صنوبر نیگرا​​​​​​​ میتوانند شما را راهنمایی کنند.​​​​​​​

دلیل نام گذاری آن شاید بتوان حدس زد به دلیل ورود این درخت از ترکیه می باشد.
مشخصات ظاهری این درخت در طول رشد بسیار صاف رشد میکند و هیچ گونه انحنایی ندارد. رنگ تنه صنوبر ترک سفید یکدست بوده و فاقد هر نوع لکه می باشد از تبریزی ترک در اطراف باغ و کنار عمارت ها و ویلاها استفاده میشود .

 صنوبر ترکیه

خرید رقم نهال صنوبر ترکیه در نهالستان آذر سبز، نهال صنوبر ترکیه را با قیمت فروش مناسب و با کیفیت عالی میتوانید خریداری کنید،  جهت کاشت نهال صنوبر ترکیه و یا احداث باغ نهال صنوبر ترکیه و همچنین مشاوره جهت انتخاب و خرید بهترین نهال صنوبر ترکیه از نهال فروشی آذر سبز با ما تماس بگیرید. قابل ذکر است کارشناسان ما در زمینه ی هرس نهال صنوبر ترکیه و نحوه قلمه زدن درخت صنوبر ترکیه و همچنین آبیاری صنوبر ترکیه و نحوه سم پاشی صنوبر ترکیه ​​​​​​​​​​​​​​ میتوانند شما را راهنمایی کنند.​​​​​​​